Mgr. Ondřej Novák

U čeho se potkáme?

Daně
Fúze a akvizice
Nemovitosti
Občanské právo
Právo a byznys
Sportovní právo
Spory a arbitráže

Zkušenosti z institucí a komisí

Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky
Předseda Disciplinární komise České jezdecké federace
Člen investičního výboru fondu kvalifikovaných investorů

 

Jazyky

Čeština
Angličtina
Němčina

Klienti

AVE SK
General Electric
Slevomat.cz, s.r.o.- o.z. Slovensko
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Ondřej je u Šťovíčků partnerem a advokátem. Je také usazeným euroadvokátem na Slovensku. Vede slovenskou pobočku Šťovíček:Šťovíček jako její řídící partner.

Klienti oslovují Ondřeje pro jeho schopnost bezchybně se zorientovat v nepřehledném terénu různých právních situací a nalézt rychlou a realizovatelnou cestu k cíli. A také pro jeho vyjednávací talent v transakcích i složitých sporech. Díky tomu dokáže Ondřej pro klienty otočit zdánlivě prohrané spory, zlomit dosavadní rozhodovací praxi nebo nalézt nekonvenční řešení. Nejlépe se cítí v byznysovém prostředí – jeho doménou jsou transakce, spory a arbitráže, daně a finance, smlouvy nebo nemovitosti. A samozřejmě sport.

Ondřej je uznávanou autoritou ve sportovním právu. Je členem sportovněprávních komisí Fotbalové asociace nebo České jezdecké federace.

Se stejným smyslem pro vítězství i fair play působí i v podnikatelském, investičním a neziskovém sektoru.

Ondřej studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Už v závěru své koncipientské praxe se stal členem právního týmu tehdejší KŠD LEGAL, nyní Šťovíček:Šťovíček.

Ostatní advokáti

Jan je nejvýznamnější autoritou českého sportovního práva. A jedním z nejuznávanějších specialistů na právo ve sportu na mezinárodní scéně. Jeho intuice, strategické uvažování a smysl pro dobrou hru jsou esencí toho, proč s námi naši klienti jsou už víc než 30 let. Na začátku každého úspěšně vedeného případu určit strategii, směr a cíl. To je Janova specializace bez ohledu na konkrétní obor. Na jeho kvality sází také mnoho českých i mezinárodních sportovních organizací. Vede Autoklub ČR, zasedá ve Světové radě FIA, je členem představenstva FIM.
Soudní spory a arbitráže
Sportovní právo
Petrovy zkušenosti z mnoha meziresortních legislativních komisí nebo Pozemkového fondu využívají klienti, kteří potřebují expertní radu ohledně svých nemovitostí. A dobře zvládnout spory. Nejen ty nemovitostní. Je významným českým odborníkem na realitní právo, vedení sporů a legislativu. S nevyčerpatelnými zkušenostmi se všemi typy soudního a rozhodčího řízení.
Nemovitosti Development
Občanské právo
Spory a arbitráže
Adélu vyhledávají klienti, kteří potřebují bezchybně zadat veřejné zakázky, a to včetně miliardových tendrů. Její talent vidět několik tahů dopředu stojí za úspěšným průběhem řady soudních sporů. Zastupuje také klienty v oblasti rodinného práva a poskytuje byznysové i transakční právní poradenství.
Fúze a akvizice
Občanské právo
Právo a byznys
Spory a arbitráže
Veřejné zakázky
Richard poráží před soudem energetické giganty nebo nastavuje precedenty výkladu nových norem. Díky jeho buldočí povaze se mohou klienti spolehnout, že uspěje i ve sporech s velmi tvrdými protivníky. Jeho další specializací jsou insolvence a restrukturalizace, s nimiž pomáhá českým i zahraničním klientům. A schopnost zachovat klid i ve složitých situacích.
Insolvence a restrukturalizace
Nemovitosti
Pracovní právo
Spory a arbitráže
Stavební právo
Jiřího zkušenosti s velkými českými i zahraničními restitučními kauzami využívají klienti ve svých vlastních nemovitostních sporech. Jeho precizní vědecká metoda, orientace v historických právních předpisech a tah na branku už pomohly nejen České republice k obhajobě miliardových majetků.
Nemovitosti
Občanské právo
Restituce
Spory a arbitráže
Správní právo
Veřejné zakázky
Leona u Šťovíčků působí jako advokátní koncipient. Leona se ve své praxi zaměřuje zejména na sportovní právo, a to jak na právní poradenství týkající se organizace a působení sportovních spolků, klubů a asociací, organizace sportovních akcí, tak na individuální poradenství sportovcům týkající se smluvních podmínek, přestupů, sponzoringu, marketingu, dopingových kauz a sporů ve věcech rozhodování orgánů sportovních asociací. Je absolventem specializačních modulů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v oboru pracovního práva, zdravotnického práva, trestního práva a kriminologie.
Občanské právo
Pracovní právo
Sportovní právo
Trestní právo
Zdravotnické právo
Honza se věnuje především sporové agendě, komplexnímu procesu vymáhání pohledávek a restitucím podle zákona o půdě.  Přidanou hodnotou je pak skutečnost, že Honza hovoří plynně italsky, což ocení zejména italská klientela, která má v České republice, zejména pak v Praze, velmi početné zastoupení.
Insolvence
Občanské právo
Restituce
Spory a arbitráže
Správa pohledávek