JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D.

U čeho se potkáme?

Nemovitosti Development
Občanské právo
Spory a arbitráže

Zkušenosti z institucí a komisí

Poradce předsedy Asociace krajů České republiky
Rozkladová komise předsedy ÚOHS

Jazyky

Čeština
Angličtina
Němčina

Klienti

Asociace krajů České republiky
Jakub Cigler Architekti
Merrill Lynch Commodities (Europe)
Rada České televize
TOTO Costruzioni Generali

Petr je společníkem kanceláře a advokátem. 

Je uznávaným českým odborníkem na nemovitostní právo a legislativu. Jeho zkušenosti využívají klienti, kteří se potřebují efektivně orientovat v právní problematice nemovitostí. Nebo o ně vedou často složité civilní spory. 

Nikdy se nevzdává, vždy má v rukávu ještě jeden záložní plán. Díky svojí zarputilosti například neváhal uvrhnout do exekuce Spojené státy, když jejich zástupci odmítli respektovat rozsudek českého soudu.  

Petr působil jako ředitel Státního pozemkového úřadu a byl členem mnoha meziresortních ministerských komisí a komisí pro přípravu zákonů; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže využíval jeho služby v rozkladové komisi svého předsedy. Nyní je poradcem předsedy Asociace krajů ČR.

Petr vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde také obhájil titul doktora práv (JUDr.) a rovněž mezinárodně uznávaný akademicko-vědecký titul doktora právních věd (Ph.D.). Úspěšně absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity v Bayreuthu v Německu.

Ostatní advokáti

Jan je nejvýznamnější autoritou českého sportovního práva. A jedním z nejuznávanějších specialistů na právo ve sportu na mezinárodní scéně. Jeho intuice, strategické uvažování a smysl pro dobrou hru jsou esencí toho, proč s námi naši klienti jsou už víc než 30 let. Na začátku každého úspěšně vedeného případu určit strategii, směr a cíl. To je Janova specializace bez ohledu na konkrétní obor. Na jeho kvality sází také mnoho českých i mezinárodních sportovních organizací. Vede Autoklub ČR, zasedá ve Světové radě FIA, je členem představenstva FIM.
Soudní spory a arbitráže
Sportovní právo
Adélu vyhledávají klienti, kteří potřebují bezchybně zadat veřejné zakázky, a to včetně miliardových tendrů. Její talent vidět několik tahů dopředu stojí za úspěšným průběhem řady soudních sporů. Zastupuje také klienty v oblasti rodinného práva a poskytuje byznysové i transakční právní poradenství.
Fúze a akvizice
Občanské právo
Právo a byznys
Spory a arbitráže
Veřejné zakázky
Ondřejovu houževnatost, energii a bytostnou nechuť prohrát oceňují klienti v náročných sporech, transakcích nebo při smluvní agendě. Je specialistou na vyjednávání i z velmi komplikovaných pozic. Dokáže rychle pochopit, co je podstatné, a otočit i zdánlivě prohrané bitvy. Nebo nalézt dohodu ve chvíli, kdy může mít hodnotu výhry. Z jeho expertizy ve sportovním právu těží několik sportovních spolků a jejich orgánů.
Daně
Fúze a akvizice
Nemovitosti
Občanské právo
Právo a byznys
Sportovní právo
Spory a arbitráže
Richard poráží před soudem energetické giganty nebo nastavuje precedenty výkladu nových norem. Díky jeho buldočí povaze se mohou klienti spolehnout, že uspěje i ve sporech s velmi tvrdými protivníky. Jeho další specializací jsou insolvence a restrukturalizace, s nimiž pomáhá českým i zahraničním klientům. A schopnost zachovat klid i ve složitých situacích.
Insolvence a restrukturalizace
Nemovitosti
Pracovní právo
Spory a arbitráže
Stavební právo
Jiřího zkušenosti s velkými českými i zahraničními restitučními kauzami využívají klienti ve svých vlastních nemovitostních sporech. Jeho precizní vědecká metoda, orientace v historických právních předpisech a tah na branku už pomohly nejen České republice k obhajobě miliardových majetků.
Nemovitosti
Občanské právo
Restituce
Spory a arbitráže
Správní právo
Veřejné zakázky
Leona u Šťovíčků působí jako advokátní koncipient. Leona se ve své praxi zaměřuje zejména na sportovní právo, a to jak na právní poradenství týkající se organizace a působení sportovních spolků, klubů a asociací, organizace sportovních akcí, tak na individuální poradenství sportovcům týkající se smluvních podmínek, přestupů, sponzoringu, marketingu, dopingových kauz a sporů ve věcech rozhodování orgánů sportovních asociací. Je absolventem specializačních modulů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v oboru pracovního práva, zdravotnického práva, trestního práva a kriminologie.
Občanské právo
Pracovní právo
Sportovní právo
Trestní právo
Zdravotnické právo
Honza se věnuje především sporové agendě, komplexnímu procesu vymáhání pohledávek a restitucím podle zákona o půdě.  Přidanou hodnotou je pak skutečnost, že Honza hovoří plynně italsky, což ocení zejména italská klientela, která má v České republice, zejména pak v Praze, velmi početné zastoupení.
Insolvence
Občanské právo
Restituce
Spory a arbitráže
Správa pohledávek